Ga naar de inhoudsopgave

Vijf joar aawt

NIJS


UT ZITTER OP EN VUR MIJ GESLAAGD
Ik had gehoopt op 'n tachtig personen, en dan zou ik al tevreden zijn geweest maar het werden er ruim 25% meer en dan glunder ik... honderd en twaalf gezellige mensen, waar onder veel uit d'n Himmel en oud-Himmelnaren moet ik bedanken omdat ze zijn komen kijken en luisteren naar mij, Peer Welten (57), naar de eerste aflevering van "Zal 'k us wa vurtelle", wat ik ineen had gezet omdat Himmels.nl vijf jaar bestaat.. Aan de vele reacties, bijna allemaal positief is dit zeker voor herhaling vatbaar. Ik wil nog wel 'n paar dingetjes op 'n rijtje zetten. Ik had enkele pagina's volgeschreven wat ik zou gaan vertellen en waarover ik wilde vertellen, maar ik had niet in de gaten dat het zoveel tijd in beslag zou nemen. Ik had pas 1,5 bladzijde van mijn "littanie" gehad en toen was er al ruim 'n half uur om, op zich niet zo erg maar nu ging het soms wat te lang over een en hetzelfde onderwerp. Ik wilde niet van te voren precies op schrijven wat ik wilde zeggen want ik vond dat het allemaal "spontaan" moest gaan... gewoon vertellen zoals het in me opkomt. Daardoor heb ik verschillende dingen achterwege moeten laten die ik wel van plan was te vertellen en er nu eigenlijk te weinig verschillende dingen aan bod zijn gekomen. Dat is eigenlijk wel wat jammer... Ik wil me ook verontschuldigen als ik het te veel over school en juffrouw de Vent heb gehad maar hiermee is het hoodfstuk juffrouw de Vent afgesloten... Let wel en dat had ik eigenlijk ook nog apart moeten vermelden... Het verschil tussen Jufrouw de Vent, de schooljuf en Mejuffrouw de Vent, de vrouw thuis en prive is levensgroot want als we ooit bij haar thuis waren werden we op van alles getrakteerd en werden we als we haar b.v. in de tuin hielpen door haar "in de watten gelegd".. Het is jammer dat ze het verschil, misschien onbewust, zo groot maakte. Ze wist waarschijnlijk niet wat voor 'n inpact haar doen en laten heeft gehad op de schoolkinderen van toen. Maar goed hiermee is dat hoofdstuk voor mij gesloten... Dat Gerard Bukkems kwam met 'n envelop met 'n brief uit d'n Echte Hemel vond ik geweldig... 'n brief van "hunne vadder" die op 12 juni, de dag van mijn verhaaltjes, 99 jaar is geworden ook al kon hij dat hier niet vieren, hij deed dat heel zeker wel boven in de Hemel, boven, met de rest van die lieve Himmels mensen. Ik kreeg er 'n rilling van toen ik dit las...Ik heb geprobeerd om er 'n gezellig middagje van te maken en ik denk dat het ook wel gelukt is. Voor de mensen die niks met de Hemel of Voordeldonk te maken hebben zal het misschien minder interessant zijn geweest maar van diverse van deze "buitenstaanders" heb ik toch vernomen dat zij het naar de zin hebben gehad en zeker weer aanwezig zullen zijn als er 'n vervolg komt. Dit vind ik fijn om te horen, dan heb ik het niet voor niets gedaan allemaal. Mijn dank gaat ook uit naar Leo Gabriels die het allemaal bedacht en zorgde dat het overal in de media onder de aandacht werd gebracht, ook aan mijn vriend en goeie maat Jan van Eijk die zorgde voor het geluid samen met Marieke en zeker ook aan Jan Bukkems die twee liedjes ten gehoren bracht die prima bij het geheel behoorde, eentje over d'n Himmel en eentje over Voordeldonk. Natuurlijk 'n speciaal woord van dank aan de mensen van "In de Gloria" met aan het hoofd Marieke Zantingh - Cortooms die alles netjes voor elkaar hadden en alles uit de kast hebben getrokken om het evenementje te doen slagen... bedankt hiervoor Marieke... Leo en Jan hebben het geheel op video vastgelegd en ik zal er af en toe wat stukken hier van laten zien op Himmels.nl zodat je nog 'ns kunt nakijken wat ik zoals te vertellen had. Bedankt aan iedereen die deze dag voor mij onvergetelijk hebben gemaakt... en ook bedankt voor de gulle gave in "ut schopnetje"... Ik denk dat ze vroeger in de grote kerk niet zoveel ophaalden als ik hier op die zondagmiddag.. daar kan ik weer 'n hele tijd de website van in de lucht houden en de dingen betalen die ik nodig had voor dit "Gezellig Himmels Middugske"....

F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0002.jpg
Error File Open Error


VIJF JAAR HIMMELS.NL


Ja beste Himmel-liefhebbers, Himmelnaren en oud Himmelnaren, het is zover, het eerste lustrum is daar. Ik weet niet meer precies welke dat het was maar het moet zo ongeveer eind April en

F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0008.jpg
Error File Open Error
begin Mei zijn geweest toen ik deze website begon. Eigenlijk eerst bedoeld voor onze familie... de Weltens, maar later is het uitgegroeid tot 'n echte Himmelse website wat resulteerde in 'n gweldige happening want zo mag je onze reunie toch wel noemen in september 2012... ongeveer 1,5 jaar nadat ik was begonnen met Himmels. Altijd had ik 'n website willen starten en ook altijd had ik Himmelse mensen voor 'n keertje nog 'ns bij elkaar willen zien en beide is gelukt. De website is uitgegroeid tot 'n deel van Asten omdat ik er ook veel dingen uit ons dorp op zet en soms zelfs er buiten want ook mensen van buiten Asten komen geregeld 'n bezoekje brengen aan Himmels.nl wat ik "keifijn" vind. Mijn laatste rubriekje "Weetjus" is goed bevallen en is samen met "Bidprentjes" een van de meest bezochte pagina's. Tegenwoordig hebben ze bij de provider "One.com" 'n nieuwe indeling wat betreft het aantal bezoekers maar hieronder staan enkele voorbeeldjes. Ik heb er zo maar 'n paar uitgepikt: links van 17 tot 23 april, totaal 6509 bezoekers en rechts: van 24 maart tot 21 april, totaal 28.842 bezoekers maar dat wil wel zeggen dat elke klik naar de website geteld is. Ook als je meerdere keren komt kijken.


F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0005.jpg
Error File Open Error


Ik heb er nog altijd veel zin in, het is bijna 'n verslaving geworden en om er zeker van te zijn dat er niks mis kan gaan werk ik vaak met twee computers, eentje waar ik gewoon op werk om de website te maken, mijn mailtjes nakijk en internet afzoek naar nieuwtjes etc. De andere pc is voor reserve als deze pc er door omstandigheden uit zou liggen en hier verzorg ik ook mijn muziek... alles wat met muziek te maken heeft doe ik via die pc. Had in in het begin maar 'n minuutje of drie nodig om het Himmels-Website-Programma op te starten... nu is dat ongeveer 30 minuten. Zo groot en uitgebreid is het geworden. Hieronder hoe het in 'n heel jaar was van april 2016 tot april 2017, is er toch 338.463 keer op Himmels geklikt.

F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0007.jpg
Error File Open Error


HIMMELSE PASSIE


Himmels.nl en al wat er rondom hangt en gebeurd is mijn grote passie... 's morgens rond negen uur zet ik de pc's aan en die draaien de hele dag tot 's nachts 'n uur of twee.

F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0010.jpg
Error File Open Error
Naast me staat 'n grote tv en daar kijk ik het voetballen, tennissen, wielrennen, snooker en nog veel meer andere sporten op en alleen voor de nederlandse voetbalcompetitie en het darten ga ik op bed liggen kijken of op de bank onder. Maar de meeste tijd ben ik bezig met Himmels en met de computers en muziek. Nu is er 'n lieve leuke dame van het Eindhovens Dagblad hier geweest voor 'n interview om 'n stukje in de krant te schrijven over mijn passie zoals dat iedere week wel van iemand in de krant staat. Mensen hebben de meest uiteenlopende passies... de een doet het met sport, met verzamelingen, met reizen en noem maar op maar 'n passie van het bijhouden over het wel en wee van 'n straat, die hadden ze nog niet. Ik had Leo Gabriels ook uitgenodigd voor het geval ik dingen vergat. We hebben 'n leuk gesprek gehad maar ik weet nu al dat ik eigenlijk 'n hele pagina plek had moeten krijgen... hahaha maar dat ging dus niet. Binnenkort komt het in de krant, het Eindhovens Dagblad. Dat kwam als geroepen want we hebben meteen wat reclame kunnen maken voor de 12de juni en ook dat ik foto's en bewegende beelden zoek voor mijn boekwerkje met dvd wat ik wil maken over "the Secrets" omdat het in 2017 juist 50 jaar is geleden dat het orkestje werd opgericht.


OPROEPJE


F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0009.jpg
Error File Open Error
Ik probeer het toch nog maar 'n keertje want ik heb het al vaker aangegeven dat de plaatjes op aan het raken zijn. Gelukkig zie ik op facebook af en toen wat plaatjes voorbij komen die ik, nadat ik gevraagd heb of ik die mag gebruiken, op de site zet en ik heb er nog wel enkele liggen maar ik ben bijna uitgeput en dat zou jammer zijn want dan is het niet meer echt Himmels als ik alleen van andere dingen kan berichten. Dus beste Himmelliefhebbers... kijk aub toch nog 'ns in de oude doos, het oude album of er nog iets leuks bij zit. Het hoeft niet altijd perse van vroeger te zijn... vaak kan ik ze wel gebruiken voor 'n verhaaltje o.i.d. Kom op beste mensen.. "ik weet d iedereen nog wel wa h ligge"...

REUNIE 2017


Net als in 2012 willen we weer 'n reunie houden want dan is het vijf jaar geleden dat we "In de Brouwerij" zaten met z'n allen.

F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0011.jpg
Error File Open Error
Ook dit keer willen we kiezen voor dezelfde locatie want dat is het gemakkelijkste en ook in 2017 willen we de reunie weer gepaard laten gaan met 'n foto tentoonstelling als dat mogelijk is... hierover zijn al gesprekken gaande. Ook de printer en de sealapparaten staan klaar om hun werk te doen. Ik zal jullie hierover t.z.t. nog wel berichten. Wel plaats ik hiervoor 'n oproep om mijn 'n mailtje te sturen zodat ik jullie straaks terug kan mailen over het hoe en wat. Daar had ik vorige keer 'n foutje gemaakt en niet bij stil gestaan want zoveel als mogelijk was heb ik van elke familie iemand 'n brief of mail gestuurd met de vraag dit aan de andere familieleden door te geven maar ik merkte wel dat dat niet altijd mogelijk was. Vandaar deze oproep. We willen straks zoveel mogelijk Himmelnaren maar zeker ook Oud-Himmelnaren bereiken voor de komende reunie in 2017.


PEER IN DE GLORIA


F:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0006.jpg
Error File Open Error
Leo Gabriels, mijn beschermengel, kwam met 'n leuk idee over het Himmelse gebeuren en we zijn samen aan tafel gaan zitten en hebben het een en ander uitgewerkt en besproken wat we 'n vervolg hebben gegeven met mails en 'n gesprek met Marieke van "In de Gloria", je weet wel het oude protestantse kerkje aan de Lindestraat 1, want dat leek ons hiervoor 'n geschikte lokatie en "In de Gloria" klinkt toch ook echt Himmels. Het kwam goed uit want ik zocht toch iets om 5 jaar Himmels.nl 'n feestelijk tintje te geven en was dit 'n echt geweldig idee omdat ik weer de echte Himmelnaren bijeen kon roepen op 'n zondagmiddag voor 'n, laten we het noemen: "unne gezellige middig m vurhaltjes en liedjus van vruuger en k um te buurte enzo". Het zou wel fijn zijn als het er ook weer druk zou zijn... de entree is gratis maar we gaan wel, zoals dat altijd in kerken het geval is, even met de "centen-hengel" rond... (zie foto). Ik verwacht jullie daar en zegt het voort, zegt het voort, iedereen is welkom ook van buiten d'n Himmel want: "hoe meer zieltjus hoe meer vreugd"....


GE HEURT NOG VAN ONSF:\MAP van @WEBSITE ONZENHIMMEL\02 Neijs\Vijf Jaar\vijf0003.jpg
Error File Open ErrorB E L A N G R IJ K

HIMMELS.NL
VIER EN UN HALF JOAR AAWT

ENKELE AANPASSINGEN NOODZAKELIJK

Beste Himmelliefhebbers en Himmelbezoekers.


Toen ik begon met deze wedsite, gewoon voor mijn familie om er een en anders op te zetten en die nu is uitgegroeid, tot 'n website die nu samen met de voorraad aan foto's en andere dingetjes zo'n 68 gigabite groot is en inmiddels ben ik alweer 4,5 jaar bezig. Het was bij het begin niet de bedoeling maar het Himmel-virus heb ik en er is geen medicijn tegen. Dat hoeft ook niet want ik doe het nog net zo graag als de eerste dag. Maar ik krijg nu wel problemen met de pc... niet dat hij kapot gaat ofzo, ik heb computers genoeg, maar omdat het programma zo groot is geworden moet hij dat ook iedere morgen opstarten en alles bijeen neemt dat zo'n 20 minuten in beslag. Ook niet erg maar de pc wordt trager en trager terwijl ik het geheugen al twee keer heb verhoogd. Nu was ik opzoek naar 'n oplossing en na lang zoeken heb ik die gevonden. Binnenkort ga ik dat helemaal aanpassen maar ik heb nu 'n voorbeeldpagina gemaakt en dat houdt in dat de mappen van Aaw Aaste binnen kort hier van de website gaat verdwijen en die via 'n link ergens anders te zien zal zijn. Probeer het maar 'ns door de rode knop in te drukken en niet schrikken, je komt op 'n andere pagina terrecht. Daar kun je kiezen welke plaatjes mert tekst je wil zien... 0001 tot 0100 of van 0101 tot 0200. Ik weet bijna zeker dat het heel makkelijk gaat en ook zijn de plaatjes op dezelfde grote goed te zien. Graag wil ik van mensen weten hoe ze dat ervaren want anders moet ik weer 'n andere oplossing zoeken... nu staan de foto's ook nog gewoon op Himmels.nl maar het is de bedoeking dat ik langzaam start om alles over te zetten de volle mappen daar verdwijnen zodat de website op zich wat kleiner is en ik weer makkelijker kan werken. Laat me aub weten wat je er van vindt want dat is belangrijk voor mij. Hieronder het plaatje waar je op komt als je op de rode button drukt. Alle foto's staan er nog niet op, het is alleen normaal 'n probeerseltje. Als alles goed werkt ga ik straks ook verder met de andere mappen, maar dat gaat nog 'n hele tijd duren want het is veel werk. De site waar je nu naar toe wordt gestuurd is: http://himmels-aawaaste.page.tlIk kan het niet meer zeggen welke dag ik precies ben begonnen omdat ik bij 'n gratis server zat met gratis website programma maar daar was alles al gauw genoeg te klein voor de Himmelse Wepsaijt en daar is alles nu opgeheven dus ga ik er maar van uit dat het zo rond 1 Mei 2011 moet zijn geweest dus hou ik dat maar aan. Natuurlijk bedank ik iedereen die de website bezoeken maar speciaal veel dank aan de trouwe vaste bezoekers, soms wel twee keer per dag, want zonder bezoekers is 'n website hebben helemaal niks, noppes. Zoals jullie weten is er in die drie jaar veel gebeurd... ik heb ontzettend veel plaatjes kunnen plaatsen en dat kan alleen als ik ze krijg en daarvoor bedank ik ook de "aanleverraars", zonder jullie gaat het niet. Begonnen als wepsite-tje voor de familie Welten is het uitgegroeid tot 'n website die behoorlijk wat bekendheid geniet in Asten en omstreken maar vooral bij die Himmelse mensen en die oud Himmelnaren die trouwe bezoekers zijn en genieten van "aaw himmels spul".... nu zitten we al boven de 212 per dag in de maand april 2014... en vorig jaar rond deze tijd zaten we aan de 150/180 bezoekers. Hadden we in 2013 op 1 mei nog 670 himmelse platjes, 540 trallerhandjes, 240 klassefoto's en 310 verschillende wandelingen... op dit moment zijn dat 890 himmelse platjes maar er zitten wel de plaatjes bij van gefotosjopt. Van de trallerhanden heb we er nu zo'n 800 en klassefoto's 260, wandelingen maakte we zo'n 380. Er zijn ook wat nieuwe mappen bijgekomen en vanaf 1 Mei ga ik ook de mensen herdenken bij de map "Overleden"... ga daar af en toe maar 'ns kijken... Zo, dan zijn we weer wat bijgepraat,rest me nog te zeggen dat we dit jaar nog 'n middag/avond wil organiseren in het kader van twee jaar na de "Himmelse Familie Reunie" en iedereen wil aanschrijven waar ik de adressen van heb voor 'ns lekker bij te buurten... Daar hoor je nog van... "Un proep doew ik nie, ik wil nie steeds zeure, mr ik heb wel wir platjes nddig"...TWEE JOAR BIZZIG

Op het moment dat ik dit schrijf bestaat onze site twee jaar, eerst via 'n gratis website en daarna naar met 'n website programma wat ik heb gekocht en nu aardig mee uit de voeten kan. Dat hield ook in dat ik op zoek moest naar 'n server en die bleek achteraf voor mij veel te duur te zijn. Het was wel 'n goeie maar waar ik nu zit voor zo'n twee tientjes per jaar, die werkt ook fantastisch, ik geloof dat ik maar een enkele keer even uit de lucht ben geweest en voor de rest is Himmels.nl steeds in de wolken geweest.
Elke dag sla ik mijn pagina's nog op datum op, zodat ik van elke dag nog kan zien hoever ik was... als ik dat even terug wil halen. Het hoogtepunt van afgelopen jaar was wel de geslaagde reunie en dat zal iedereen wel beamen. Maar wat de site betreft zitten we nog altijd goed. Zoals iedereen weet heb ik 'n aparte foto/weetjes-map van elke familie apart en in die mappen nog persoonlijke mappen zodat ik weet wat en van wie ik iets heb gekregen, ook heb ik speciaal genummerde mappen waar ik de foto's opsla die ik voor de desbetreffende map nodig heb. Map 12 is b.v. de map Himmelse Platjes, Map 23 is Moi Toch. Daarbij heb ik mappen van mensen die mij ook nuttige dingen stuurden.. zoals de Map - Piet van de Goor, daar staan bijna duizend foto's in van Asten vroeger die ik van Piet heb mogen scannen en waar ik flink uit kan putten... Alles bij elkaar is de Map van Website Onzen Himmel zo'n dikke 40 Gigabite groot. Er staan ook veel dubbele in, bewerkte, verkleinde en ga zo maar door... Ik heb die op 'n aparte losse harde schijf staan van 1000 Gb dus je kan nog altijd blijven sturen, plaats genoeg. Jaja ik heb 'n backup op 'n andere schijf staan die vast in de pc zit en nog 'n keer op 'n andere pc en elke week maak ik 'n nieuwe backup van de site. Leo Gabriels helpt me elke keer als ik hem vraag ergens foto's van te maken, als hij dat al niet uit z'n eigen heeft gedaan.. We hebben elke dag ongeveer tussen de 150 en de 180 bezoekers en dat is ook meer als toen we een jaar bestonden. Op het schema hier naast vanaf nov 2012 toen in naar One.com overstapte en de maand April is nog niet voorbij. Jammer is dat ik van verschillende families nog niks heb ontvangen maar och, dat komt nog wel denk ik dan altijd maar... ik heb mailtjes ontvangen van mensen die helemaal niks met d'n Himmel hebben en ook die niks met Asten hebben maare het geweldig vinden om onze site te bezoeken... de verschillen tussen nu en vroeger bekijken, de verhaaltjes lezen en ook wel de plaatjes bekijken die ik plaats en niet in de laatste plaats ons liedjes beluisteren... Mijn aantal plaatjes van de rubriek Himmels Platjes staat nu op 670, die van Trallerhand op 540, Klassefoto's op 240, en ik heb inmiddels zo'n 310 keer de verschillen laten zien bij Waandeling tussen vroeger en nu... Het succes van 'n website als deze zijn de foto's en de informatie over "vruuger en naw" en daarom is alle hulp welkom... heb je iest waarvan je denkt: dat kan Peer wel gebruiken, aarzel niet maar stuur het me of laat het me even weten... Ik blijf gewoon door gaan met "Himmels.nl" want ik weet dat ik er veel mensen blij mee maak en dat zijn dan vaak die mensen die bij de vaste bezoekers horen... "de vaaste kern zalk mer zegge"... Totslot... "We goan fijn mi zun alle het derde joar in, help mer mee".... bedankt aan iedereen die hielp, iets stuurde of misschien alleen ons maar bezocht... Op naar 'n derde Himmels joar..."UN HIL JOAR HIMMELS PUNT NL"


Bij het "njoarig bestoa" van ons wepsait: Himmels.nl wil ik op deze pagina even wat dingen voor het voetlicht halen over het wel en wee van de site van onze straat "de Hemel" (vur ons gewoon dun Himmel). Nadat ik eindelijk dan toch 'ns was begonnen met het maken van 'n eigen website, 'n ding waar ik al jaren mee rond liep maar er maar steeds niet van kwam... ben ik gestart op de gratis website provider Onzen-Himmel.page.tl maar na 'n goeie maand kwam ik er wel achter dat die nooit de informatie kon doorgeven zoals ik me die had voorgesteld en, zoals ook is gebleken, uitgroeide tot 'n volwaardige wepsite met alles erop en eraan. Nadat ik op 'n Russische site 'n programma had geload (natuurlijk gratis, want zo zijn wij Hollanders) begon ik me te verdiepen in dit programma en na 'n paar dagen had ik het redelijk onder de knie en na 'n maand had ik de eerste mooie pagina's met plaatjes en verhaaltjes zoals ik dat aan de mensen uit d'n Himmel wilde laten zien: nostalgie, plaatjes en verhaaltjes van vroeger tijd. Jos Manders leverde overal de plaatjes bij als ik die niet had en ik 'n verhaaltje had zoals mijn eerste over de brand bij Sjang van Goch, achteraan op de plak in d'n Himmel waar wij ons speel-terrein/voetbalveld hadden. Ook zorgde Jos i.s.m. Jan Welten met de namen en data van de overleden mensen van onze straat en andere, voor mij belangrijke dingen. Het was 'n klap dat Jos weg viel als mijn rechterhand. We waren beiden trots op onze Himmels.nl. Na 'n paar maanden begon het programma waarmee ik de site maakte, fouten te maken wat me erg stoorde en op 'n forum hierover kwam ik er achter dat het kwam omdat het 'n illegale versie was die 'n beveiliging had ingebouwd en alleen nog maar goed kwam als ik het programma legaal aan zou schaffen, wat ik ook heb gedaan. Ook heb ik mijn domeinnaam: Himmels.nl gekocht en via 'n betaalserver gaat alles naar het www, het world wide web. Alles legaal dus en dat werkt ook het beste... Steeds meer mensen begonnen de weg te vinden naar onze site en ook steeds meer mensen raakten door "het Himmel-virus" geinfecteerd en men begon mij te helpen met het aanleveren van foto's wat ik zeer waardeer omdat het onze site steeds meer interessanter en aantrekkelijker maakt, steeds meer mensen kwamen de site bezoeken en ik weet dat er mensen uit d'n Himmel, die er nu wonen maar ook die er vroeger woonden, de site elke dag 'n keertje bezoeken om te kijken wat er nieuw is want ik werk elke dag uren aan de website om de nieuwe aangeleverde foto's erop te zetten, van 'n passend verhaaltje te voorzien of in 'n bijpassend kadertje te plaatsen. Door de aanpassingen zo links en rechts heb ik nu de vaste rubrieken, zoals de Verhltjes, de Fotorubrieken, de Spsjale dingen etc etc. en iedereen weet nu wel zo'n beetje waar de dingen te vinden die hem of haar het meeste interesseren. Jammer is wel dat er 'n heel stel mensen beloofde om voor onze site thuis de foto-doos of albums na te zoeken en af te geven maar nog steeds niet de tijd vonden om dit ook daadwerkelijk te doen.. wat eigenlijk toch niet veel tijd kost... Dat vind ik wel weer jammer want als ik elke dag wat nieuws wil brengen moet ik ook wel de spullen ervoor hebben... maar goed, ik wacht wel af... Door de verkoop van de dvd met de Himmelse liedjes erop heb ik ongeveer 70 euro bijeengesprokkeld en gebruikt om weer voor 'n jaar onze site in de lucht te houden... (kosten totaal ongeveer 120 euro). Doordat Leo Gabrils de site had voorgesteld bij Eindhovens Dagblad en deze er 'n artikel over publiceerden, kwamen nog meer mensen 'n kijkje nemen en kwam het in 'n stroomversnelling. Leo helpt me ook overal mee als ik dat nodig heb, ook met de reunie en zorgt ook voor foto's als ik die moet hebben. Hier heb ik wat cijfers over het aantal bezoekers vanaf het begin van Himmels.nl met links die van 2011 en rechts van 2012. (klik op het schema voor 'n vergroting).

Ik ben best trots op 'n paar dingen... Ten eerste: dat we de reunie hebben op 9 september 2012 In de Brouwerij, "mi veuran in dun Himmel" en ik denk dat we geen betere plaats konden bedenken... het is toch ons eigen Himmel-prt en die reunie begint al steeds meer gestalte te krijgen. Natuurlijk moet het ook niet te lang gaan duren want er zijn steeds meer mensen van vroeger die ons zijn ontvallen en die misschien toch ook graag nog 'ns 'n gesprekje hadden willen voeren met oud-bewoners van d'n Himmel, daarom vind ik het geweldig dat we nog dit jaar de reunie hebben en waar ik al jaren mee rond loop om die droom te verwezelijken. Ten tweede ben ik trots op mijn "wepsait" en ben echt blij dat ik er aan begonnen ben. Nostalgie heeft me altijd erg aangesproken en dit is, zoals men zo vaak zegt tegenwoordig: "mijn ding" en ben dan ook erg trots met mijn zelf verzonnen rubrieken; Verhltjes, Aawe Glorie, Himmelse Pltjes om er maar enkele te noemen en natuurlijk ook trots op mijn liedjes, kijk maar 'ns hoevaak ze al zijn bekeken op You-tube. Wat ik echt leuk vind is mijn laatste nieuwe mappen: Fillumkus en Wistge d maar zeker ook de map voor iedereen, en bij velen een der lievelingsmappen is geworden; Waandeling. Ja je mag gerust weten dat ik trots ben op de site maar bedenk ook wel dat ik er uren en uren per dag in steek om hem interessant te houden. Dan nog n ding... Nergens kom je het woord U tegen, ik spreek altijd van Je of Jij.. waarom? "Umd wij van die echte Himmelnaren zijn die nie haawe van poespas en gewoon purbere te doew, ons nie anstlle en ulkaar gewoon nme zoas we zijn, Je en Jij (ge en gij)". p noa wir un schn joar? d kan, blie ze mr sture....

Tenslotte nog dank aan iedereen die aan Himmel.nl mee hielpen met wat dan ook, die me wat stuurden of nog van plan zijn om te sturen/brengen want daardoor blijft de Himmelse site leuk om naar te kijken en de nostalgie over "dun Himmel" blijft bestaan en zichtbaar blijft....


HIMMELS | NIJS | VRUUGER | SPSJAAL | VURHALEN | MUZZIEK | WEETJES | KULTUUR | ALLE FOTO'S HIMMELS | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu